การส่งสินค้า

มูลค่าทั้งหมดในสกุลเงิน SGD ผ่านการจัดส่งแบบติดตาม (หากมี)/การจัดส่งแบบลงทะเบียน

จัดส่งฟรีภายในประเทศสำหรับการสั่งซื้อที่สูงกว่า 80SGD

สำหรับการสั่งซื้อระหว่างประเทศตั้งแต่ 250SGD ขึ้นไป โปรดส่ง DM หรืออีเมลถึงเราเพื่อรับรหัสส่วนลดการจัดส่งแบบเรียงซ้อนได้สูงสุด 25%

สิงคโปร์ 2.30 น
มาเลเซียและบรูไน ตั้งแต่ 9.60 น
ฮ่องกง ไทย เวียดนาม ตั้งแต่เวลา 16.50 น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 21.50 น
ส่วนที่เหลือของโลก ตั้งแต่เวลา 21.50 น